Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali
Neden Tiyatro Festivali?

Neden Tiyatro Festivali?

Bugün toplumların yaşam anlayışını oluşturan onların hangi kültürel kalıplar içerisinde yaşayacağını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen şey, içselleştirebildikleri kültürleridir. Sanat, bu kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur.

Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yoluyla ulaşmaktadır. Şenlikler, festivaller yüzyıllardır toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren yaşam, içtenlik ve dayanışma alanları olmuştur. Bu açıdan bakıldığında festivaller her bakımdan toplumun gençleşmesi, yeniden canlanması ve olağan yaşam içinde pek yaşamaya alışkın olmadığımız coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağı olmuştur.

Her türden kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, yaratıcı üretici özelliklerin geliştirildiği festivaller gerek ulusal gerekse uluslararası toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşmaktadır. Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelerin önünü kapamakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu kopukluğun yaşanmaması için ise özellikle sivil toplum kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri gerekmektedir.

Uluslararası düzeyde yapılan festival, dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra ülkemizden de her yıl üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılım sağlanmaktadır.

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, tiyatro severler ve tiyatro grupları tarafından her yılın Kasım ayında beklenir duruma gelmiştir. Festival kapsamında “Sosyal Sorumluluk Projesi” ile daha önce tiyatroya hiç
gitmemiş bireyleri tiyatro ile tanıştırdık.

1996 yılından bu yana özel ve amatör tiyatro topluluklarının oyunlarını sahnelere taşımak, kucak dolusu emekle hazırlanan oyunlarla seyirci arasında köprü olabilmek amacıyla başlayan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali (iki yıl Covid-19 nedeniyle verilen zorunlu ara dışında) 26 yıldır kesintisiz olarak sürüyor.

Bu başarıda katkısı olan tüm kurum, kişi ve sanatseverlere teşekkür ederiz.

İyi ki varsınız.