Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali
Festivalin Amacı

Festivalin Amacı

Festival’in genel amacı, özellikle çağdaş yaşamın bir gereği olan sanatı kitlelere ulaştırmak, uluslararası dayanışmaya ve barışa sanat yoluyla katkıda bulunmak, Ankara’nın sanat yaşamını destekleyerek yeni sanatseverler kazanmak olarak belirlenmiştir.

Festival kapsamındaki yapım ve toplulukların, hem izleyici hem de sanat dünyasına farklı açılımlar kazandırmaları, ulusal ve uluslararası grupların klasik, çağdaş ve deneysel yorumlarını kentimize taşımalarını sağlamanın arayışında olacağız.

Bunun yanısıra Festivalimizin hedef ve amaçları aşağıdaki gibidir ;

  • Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek,
  • Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek,
  • Var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek, teşvik etmek,
  • Farklı kültürlerin tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini  topluma ve tiyatro sanatçılarına, yapımcılarına aktarmak,
  • Farklı kültür ve ülkeler arasında; sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizmek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, dostlukları pekiştirmek, kültürel dayanışmayı kurgulamak,
  • Seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini artırmak,
  • Festival kapsamındaki yapım ve toplulukların; hem izleyici hem de sanat dünyasına; farklı açılımlar kazandırmaları; katılımcı grupların klasik, çağdaş ve deneysel yorumlarını kentimize taşımalarını sağlamak,
  • Alternatif tiyatro anlayışlarına ve arayışlarına kendilerini geliştirme olanağı sağlamak,
  • Ankara’nın tiyatro sanatı üzerindeki  tarihi imzasını sürekli kılmak, geçmişten, geleceğe bir köprü oluşturmak,
  • Festival kapsamında Ankara’nın dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş – gidememiş bireyleri tiyatroyla buluşturmak, kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmak.

Toplumlarla sanat arasında herhangi bir kopukluk yaşanmaması için özellikle şirket ve kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri beklenmektedir.